VỀ CHÚNG TÔIChúng tôi là ai


Thư viện Đất Nước là một thư viện được thành lập để tuyển chọn các văn bản từ Việt Nam và cộng đồng để khuyến khích việc đọc, viết, và chia sẻ tài liệu lưu trữ cùng kết nối trải nghiệm của người Việt.

Lớn lên ở đất nước bị xâm chiếm, phần lớn tài liệu mà chúng ta có và xử dụng đã là điều ưu tiên dưới cái nhìn của phương tây nơi mà chúng ta đã bị gạt ra ngoài lề những câu chuyện và tiếng nói của chúng ta.

Mục đích của thư viện chúng tôi là đưa ra một loạt những chuyện kể của người Việt và truyền cảm hứng để chúng ta gắn bó với nhau hơn về mặt văn hóa.


︎


Ý nghĩa đàng sau ‘Thư Viện Đất Nước' là gì?


đất (ɗək˧˥) - mặt đất, địa phương, xứ

nước (nɨək˧˥) - chất lỏng, cách hành động, tính lưu động

đất nước (ɗək˧˥ nɨək˧˥) - quê hương, miền, nơi quê nhà

Đối với chúng tôi, 'đất nước' đề cập đến sự trôi chảy liên tục và nền tảng của bản sắc trong mối quan hệ giữa chúng ta với nhiều vùng đất mà chúng tôi sinh sống.

Chúng tôi có trụ sở tại thành phố Melbourne, Úc.


Trở về trang chủSỰ NHÌN NHẬN ĐẤT NƯỚC
Chúng tôi ghi nhận những người Wurundjeri và Boonwurrung của đất nước Kulin nơi thư viện của chúng tôi được thành lập.

Chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với những người trưởng tộc của họ trong quá khứ, hiện tại và phương thức kể chuyện truyền thống của họ, vì chúng ta thừa nhận rằng chủ quyền không bao giờ được nhượng lại.


LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

︎ Instagram
︎ Thư điện tử

︎ Thay đổi ngôn ngữ: Tiếng Anh