XIN CHÀO CÁC BẠN!

SỰ NHÌN NHẬN ĐẤT NƯỚC
Chúng tôi ghi nhận những người Wurundjeri và Boonwurrung của đất nước Kulin nơi thư viện của chúng tôi được thành lập.

Chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với những người trưởng tộc của họ trong quá khứ, hiện tại và phương thức kể chuyện truyền thống của họ, vì chúng ta thừa nhận rằng chủ quyền không bao giờ được nhượng lại.


LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

︎ Instagram
︎ Thư điện tử

︎ Thay đổi ngôn ngữ: Tiếng Anh